Info over het 10-jarig jubileumtornooi voor G-judo vind je hier.

Wat is G-judo?

Velen fronsen de wenkbrauwen wanneer ze horen dat personen met een verstandelijke en/of motorische handicap een gevechtsport leren. Dit is een reactie die te begrijpen valt…

En toch is het perfect mogelijk om ook hen de kunst van het judo bij te brengen. Zelf een aantal personen in een rolstoel beoefent judo in Vlaanderen.

Het G-judo ontwikkelde zich uit het reguliere judo, maar werd op zodanige wijze aangepast dat de risico’s, die trouwens inherent verbonden zijn aan elke sport, tot een minimum herleid werden. Risicovolle technieken zijn verboden in het G-judo, en worden dan ook niet aangeleerd.

In tegenstelling tot de reguliere sport past het G-judo zich veel meer aan, aan de noden van de deelnemers. Een aangepast examensysteem zorgt voor succeservaring bij iedereen. Opdeling in niveaus zorgt ervoor dat judoka’s met dezelfde functionele capaciteiten met elkaar oefenen en kampen.

Waarom G-judo?

Judo is een sport waarin, meer dan in andere sporten, respect voor de medemens en discipline centraal staan. Het is een evenwichtsspel dat begrensd wordt door duidelijke regels.

Regelmatig trainen verbetert evenwicht, coördinatie, kracht en fitheid. Het leren van nieuwe vaardigheden stimuleert het geheugen. Daarnaast kan het een ondersteuning zijn om het sociaal functioneren te verbeteren en geeft het de persoon het gevoel iets te beheersen.

G-judo staat naast al deze voordelen garant voor plezier en ontspanning op de mat, iets waar ook personen met een verstandelijke en/of motorische beperking recht op hebben!

G-judo Vlaanderen

G-judo is geen nieuwe rage, reeds meer dan twintig jaar kunnen mensen met een motorische en/of verstandelijke beperking de judosport beoefenen in Vlaanderen en ver daarbuiten.

Regelmatig kunnen G-judoka’s leden van andere clubs tijdens openen trainingen en competities ontmoeten. Trainers worden via een specifieke opleiding voorbereid op het begeleiden van personen met een handicap.

Dankzij een impuls van de Vlaamse Regering, het Prioriteitenbeleid, sloegen JC Kumiuchi Berlare vzw, de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw en de Vlaamse Judofederatie vzw de handen in elkaar om personen met een handicap in Berlare en omstreken de mogelijkheid te bieden om van de judosport te proeven.

Praktische info

Meer informatie over de trainingen vind je hier en over het lidgeld via deze link.

We hebben al deze informatie samengevat in één handige folder, die u via deze link kan downloaden.(Word document) of link (Pages document)