Training

Zoals uit de structuur van onze vereniging kan afgeleid worden, kan er judo beoefend worden op alle leeftijden en verschillende ambitieniveaus, binnen ieder zijn mogelijkheden en/of beperkingen.

De trainingen te Berlare gaan door in:

Gemeentelijke Sporthal Berlare
Dorp 37b,
9290 Berlare.

Om in aanmerking te komen voor een graadverhoging is een aanwezigheid van 50% noodzakelijk vanaf de U11.

De minimum leeftijd om met judo te starten is 4 jaar.