Training

Zoals uit de structuur van onze vereniging kan afgeleid worden, kan er judo beoefend worden op twee verschillende locaties, voor alle leeftijden en verschillende ambitieniveaus, binnen ieder zijn mogelijkheden en/of beperkingen.

De trainingen te Berlare gaan door in:

Gemeentelijke Sporthal Berlare
Dorp 37b,
9290 Berlare.

De trainingen te Overmere gaan door in:

Gemeentelijke Sporthal Overmere
Molenstraat 1b
9290 Overmere

Om in aanmerking te komen voor een graadverhoging is een aanwezigheid van 50% noodzakelijk vanaf de U11.

De minimum leeftijd om met judo te starten is 4 jaar.

De trainingsuren kunnen/zullen later nog aangepast worden, naargelang het aantal leden in Overmere, naar 2 trainingsuren. Dit zal bekeken worden samen met de lesgevers.

Tijdens de schoolvakanties worden de leden van Overmere verwacht te Berlare. Op zondag, vanaf U11, kunnen onze leden deelnemen aan de training te Berlare.