Ethisch Verantwoord Sporten & Gedragscodes

Judo is een plezante en gezonde sport. Om de trainingen en competities voor iedereen plezierig te houden, vinden we het als club belangrijk dat deze op een ethisch verantwoorde manier gebeuren. Om dit in de verf te zetten publiceerde JudoVlaanderen een brochure met regels en richtlijnen voor judoka’s, trainers, coaches en ouders. Dit zijn regels en richtlijnen die onze club steunt. We verwachten dan ook dat deze strikt gevolgd worden door iedereen die met onze club verbonden is.

Voor de judoka’s geeft de brochure meer uitleg over hoe een judoka zich hoort te gedragen op en naast de mat, zowel tijdens de training als tijdens een wedstrijd.

Ook voor de ouders bevat deze brochure enkele regels die men moet respecteren om de trainingen en competities zo optimaal mogelijk te doen verlopen.

Meer info vind je hier

En op de website van JudoVlaanderen vind je info over Gedragscodes en Ethisch verantwoord sporten.

Zijn er toch problemen dan kan je contact opnemen met onze vertrouwenspersonen. Zij zullen je klacht anoniem behandelen.