Bestuur

Sinds 23 juni 2013 is onze vereniging een vzw, “Judoclub Berlare Donkmeer vzw”.
Ze is geregistreerd onder ondernemingsnummer 0536240051
De statuten van onze vereniging werden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 2 juli 2013 en aangepast op 15 juli 2016.  Deze zijn online te raadplegen.

De Raad van Bestuur werkt als overkoepelend orgaan voor de judoclub:
• Kumiuchi Berlare – VJF registratienummer 4103

Deze wordt gevormd door de leden van het Dagelijks Bestuur van deze judoclub.

Dagelijks bestuur
Judoclub Kumiuchi Berlare:

VOORZITTER
Stefan Ruiz
stefan@judoclubberlare.be

ONDERVOORZITTER
Ann Poppe
ann@judoclubberlare.be

SECRETARIS
Van Nieuwenhuyse Freddy
freddy@judoclubberlare.be

BESTUURSLID
Clement Elke
elke@judoclubberlare.be

PENNINGMEESTER
Jim De Backer
jim@judoclubberlare.be

BESTUURSLID
Evy Moerman
evy@judoclubberlare.be

BESTUURSLID
Pieter Sleeckx
pieter@judoclubberlare.be